grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Šaudyklės

Bokšto puolimas

Šaudyk priešus, kurie kėsinasi užimti bokštą!

Atgal

3.1

komentarų: 5

 • bybis 2013-08-19 11:26

  bybis
 • Gygy 2012-04-21 16:14

  Stai ka skelbia Lietuviu bkalos zodynas apie genitalijas:bỹbis sm. (2) K,
  Dkš, Grg, Vkš, Sut, bybỹs (4) Š; Kv, Ds, vlg. membrum virile, penis.pyzdà
  sf. (4) K, NdŽ, pizdà KI529, Alk, Ob vlg. cunnus, vagina. | keik.: Tu pyzda,
  ne žmogus! B. Jie visi toki pỹzdos Vv.ir apie ana gala:šiknà sf. (4) K,
  KI94, Š, NdŽ, KŽ vlg. žr. šikinė:1. Q1, MŽ, Sut, N, L, Rtr, Eiš, Dg, Gg,
  Snt, Gršl, Žd, Žr, Tl Jei da neklausysi, gausi par šìkną Grz. In
  šìkną auga (tunka, storėja) Ūd. Bejojant kumelaitė šikną nugraužė
  (nutrynė) BsMtI160. Plati šiknà pelėdos JD96. Išbėgus iš tvarto
  šìkną mėto (šokinėja) telyčia Gs. ^ Gražus kap šiknà lange (iron.)
  Alvt. Vyras be ūsų – kap šiknà prūso Gs. Aba jam sakyk, aba šìknai,
  tai vis tiek Lp. Kap šeiminykė visko turi, tai šikną gremžia, kap nieko –
  tai galvą LTR(Klvr). Kad gausi skūron, tai lėksi kulnais šìkną kaldamas
  (greitai)! Sml. Rado sode vagius, tai kad užskūrino juos, tai net pentys in
  šìkną lenda Švn. Užsigeidė naujo botago ant senos šiknõs (sakoma, kai
  senas nori vesti jauną) Klvr. Visur gerai, ale kur mes su šiknà, tik botagas
  su mazgais (visur blogai) Dbč. Viena šikna visų suolų nenusėsi
  VoL452(Klvr). Žiūri, kad tik nereiktų eit toliau savo šiknõs (tingi) Žl.
  Aš nieko nemokėjau ir nemoku, mano nagai šiknõn sulindę Srj. Ne tep ropė
  kepa, kap šiknai reik LTR(Vlkv). Šikną nor medum tepk – vis smirdės
  LTR(Krn). Vieną avį kerpant, antros šiknà dreba J. Aš į save, o šiknà
  į tave Ss. Žemai guli, aukštai žiūri, visų šiknàs mato (slenkstis)
  Všt. Mėsa nasruose, šiknà naguose, akys į akis (motina žindo kūdikį)
  Sch62. Iš šiknõs in burną – kas tai būtų? (vištos kiaušinis) Klvr.
  Ant stogo kreigo ponia šikną kraipo (šarka) Krok. Galva plona – šikna
  stora (butelis) Lš. Bobos šiknõn dešimtokas (krosniakaištis) Srj.
  Raudonais kančiukais per juodą šiknukę plaka (puodas ant ugnies) Igl.
  Aukšta pana, ilga kasa, įdubus šikna (šulinys) Klvr.2. K, Ss ^ Kurgi dės
  – šiknõn gal? (sakoma apie visko pertekusį žmogų) Mžš. Gera duona
  šìkną drasko Lpl. Šiknon buvai, šūdą matei, už tai ir nieko nežinai
  LTR(Lzd). Paskutiniam paršu[i] palei šìkną papas Krok. Ar pažįsti
  žąsies šikną per pūkus? KrvP(Vlkv). Eik į šikną vėgėliaut
  KrvP(Vlkv).3. Mrj, Kt, Vv, Brb, Ūd Siūlas storas, o šiknà maža – ir
  neinveriu Al.4. Ss Viršūnes bulbų pasodinam, o šiknelès kiaulėm šutinam
  i penim Onš.5. kuliamosios mašinos skylė išmesti šiaudams: Niekas nenori
  šiaudus nuo šiknõs atimt, ba ten labai rūksta Alk.6. Mrj kokio daikto
  storagalys, apačia: Pastatyk kūlį an šiknõs Vrn. Lempos šiknà Smn.
  Sumušė butelio šiknẽlę Kb.7. Dbč senovinio verpsto sėdimoji dalis:
  Padaryk platesnę šìkną, bus geriau sėdėt Vrn.◊ atórūbės iš
  šiknõs bỹra vlg. apie seną, sukriošusį: Jau atórūbės (sėlenos) iš
  šiknõs bỹra, o dirbk, daryk! Pv.atsisė́sti ant savõs (sàvo Ppl)
  šiknõs vlg. pradėti savarankiškai gyventi: Kap atsisės gyvent an savos
  šiknos, nebus čėso jai zibetot (juoktis) Lš.grãbas stùksi į šìkną
  vlg. apie seną, sukriošusį žmogų: Grãbas in šìkną stùksi, o dar
  ženytis nori Lzd. kaĩp avìs šiknõn įkirptà vlg. apie nenustygstantį,
  neramų: Ko tu malies kap avis šiknon įkirpta?! Mrc. Šitas kàp avis
  šiknõn įkirptà: lekia ir lekia – nepasėdės Pv. kaĩp į šìkną
  pū̃tęs vlg. labai (raudonas): Raudonas kàp į šìkną pū̃tęs
  Klvr.kaĩp iš šiknõs išsmùkęs vlg. menkai apsirengęs: Kur bėgi kàp
  iš šiknõs išsmùkęs? Sn.kaĩp lãpas prie šiknõs vlg. labai įkyriai
  (prilipo, prikibo): Prilipo kap lapas prie šiknos LTR(Vlkv).kaĩp šiknà
  [svečiuosè] vlg. visiškai (tyli, nekalba): Ko tyli kap šikna svečiuos?
  LTR(Vlkv). Paskambyt[ų], pasakyt[ų], ka negali, o tai tyli kàp šiknà
  Pv.kaĩp šìkną iš mėsõs vlg. nieko nepaisant, be ceremonijų (išmetė,
  išvarė): Išmetė kàp šìkną iš mėsõs Klvr.kaĩp šiknojè vlg.
  labai, visiškai (tamsu): Tamsu kaĩp šiknõj Šk.liñksmą šìkną
  gáuti vlg. pradėti viduriuoti: Liñksmą šìkną gãvo Dkš.óžį
  įvarýti į šìkną vlg. išlepinti, išpaikinti: Jam šiknõn óžį
  invãrė Lp.pabučiúok į šìkną (kam) vlg. toks keiksmas: Pabučiúok
  Virbalio Magdei į šìkną LKKXVII197(Plv). Pabučiúok šiknõn ir važiuok
  Varėnon Š. pažiñs šiknà degùtą vlg. susipras: Pažins šikna degutą,
  pamatis, kai ant savo šiknos atsisės LTR(Ppl).šìkną patę̃sti vlg.
  pajėgti eiti: Šiknõs jau nepàtęsia, o visur lenda Drsk.šiknà pilnà
  vlg. sotus: Šiknà pilnà, tai sėdėk ir neburblenk Dbk.rãškažis
  šìkną drãsko vlg. apie išpaikintą, neklusnų: Vaikali, rãškažis
  šiknẽlę drãsko End. šiknà árti vlg. būti užsispyrusiam: Kur tau,
  vis nenusto[jo] šiknà ãręs Lš.šiknà gálvą vadžiója vlg. sūnus
  tėvą moko: Kap regėt, jau šiknà gálvą vadžiója Mrc.šìkną
  maldýti vlg. tenkinti užgaidas, lepinti: Nereik šikną maldyt
  LTR(Vlkv).šìkną neberaũkia vlg. labai jaudinasi, bėdoja: Šìkną
  nèbrauka – paliksma be daržo Pvn.šiknà pýpkę rū̃ko Zp, LTR(Vlkv)
  vlg. ima didelė baimė.šìkną užvadúoti Dkš vlg. vemti.šiknà vèsti
  vlg. nieko nepaisyti, nekreipti dėmesio: Mikalojus šikna vedė Db. O toj nei
  šiknà nèveda Kpč.šiknomìs stùmdytis vlg. dykinėti: Kai bus trys
  mergos, tai tik šiknõm stùmdysis Alk.turė́ti pãrako šiknojè vlg.
  būti stipriam: Prieteliau, turi ir tu parako šikno[je] LTR.užlū́žo
  káulas šiknojè vlg. apie labai susirūpinusį: Tam jau užlūžo kaulas
  šiknoj LTR. už šiknõs turė́ti vlg. griežtai prižiūrėti: Už šiknõs
  turė́k vaiką – dar bus žmogus Drsk.vãbalas į šìkną įkándo vlg.
  apėmė baimė: Kai parnešė tą šaukimą, tai ma[n] tik vãbalas į
  šìkną įkándo: jau čia bus negerai Slv.Del istiktituko PYST, kalbekite,
  ka norite, bet skamba jis vulgariai. Ir tada jau jo etimologija pasidaro
  nebesvarbi.VA:F [1.9.13_1145](from 0 votes)
 • bybys 2011-05-16 19:47

  bybys
 • KAJUS 2011-02-19 19:39

  HHHKGJFHHHFJGHJGHJHGJ
 • dominykas 2010-04-05 10:36

  labai greitai viskas juda

Komentuok

Vardas*:
Komentaras*: