grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotai

Tramvajuje sėdi senutė. Šalia jos stovi liesas...

Tramvajuje sėdi senutė. Šalia jos stovi liesas išvargęs studentas.
- Ko gi tu, mielasis, toks sulysęs, - kreipiasi į jį senutė.
- Užduoda daug,- atsako.
- Tu turbūt pirmūnas?
- Ne...
Senutė, matydama studentą ant rankos užsimetus apsiaustą, pasiūlo:
- Duok, mielasis, nors tavo apsiaustą palaikysiu, juk tau sunku.
- Čia ne apsiaustas, - atsako vaikinas,- čia studentas Petraitis. Va jis- pirmūnas.

Atgal

0.0