grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Važiuoja senukas su savo senu kaip jis pats zaziuku. Žiema, slidu. Staiga iš posūkio išnyra mersas 600 ir bando lenk senuką. Posūkyje nesuvaldo ir nulekia nuo skardžio... Senukas sustoja, išlipa ir pribėga prie apsivertusio merso. Šaukia išsigandęs: Sūneliai, ar kas gyvas yra? Tyla... Sūneliai, gyvų yra? Tyla... Senukas: Na ir ačiū Dievui.... Mirė žymus kardiochirurgas. Į laidotuves susirinko visi žymiausi medikai
pagerbti velionio. Paskutinis atsisveikinimas, giminės rauda, uždengia
karstą. Ant sienos padaryta didžiulė stilizuota širdis. Staiga ji prasiveria
ir karstas lėtai įšliaužia į ertmę. Gražu, simboliška, visi nubraukia
ašaras. Staiga pasigirsta juokas, visi atsisuka į kaltininką. Arčiau esantys
klausia:
-Kas jums, kolega?
-Nieko, nieko, aš tik savo laidotuves isivaizdavau.
-Ir kas čia juokingo?
-Na, kolegos, aš juk ginekologas.