grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Turtingas vyriškis nusipirko šunį ir pakabino ant tvoros lentelę: "Atsargiai, piktas šuo".
Kažkoks praeivis kreida prirašė: "Be dantų".
Vyriškis nenusileido ir papildė: "Užtat išsiurbia negyvai!"
Ryte, kaip visada, Petriukas ateina į mokyklą. Mokytoja paskambina skambučiu, visi susėda į suolus, tik Petriukas ne.
Petriukas ir sako visiems:
- Ko sėdit, juk mokytoja tik ką paskambino, vadinasi pertrauka!
Visi vaikai išsilakstė. Mokytoja pasipiktinus klausia Petriuko:
-Ka tu čia dabar pasakei?
-Ak, mokytoja, Jūs gi vakar paskambinot paskutinį kartą skambučiu į pamoką, tai dabar, vadinasi,– į pertrauką...