grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Tramvajuje sėdi senutė. Šalia jos stovi liesas išvargęs studentas.
- Ko gi tu, mielasis, toks sulysęs, - kreipiasi į jį senutė.
- Užduoda daug,- atsako.
- Tu turbūt pirmūnas?
- Ne...
Senutė, matydama studentą ant rankos užsimetus apsiaustą, pasiūlo:
- Duok, mielasis, nors tavo apsiaustą palaikysiu, juk tau sunku.
- Čia ne apsiaustas, - atsako vaikinas,- čia studentas Petraitis. Va jis- pirmūnas.
Eina ežiukas per dykumą ir nešasi mašinos dureles.
Sutinka kupranugarį, o šis klausia:
- Ežiuk, kam tos durys?
- Kai bus karšta, atsidarysiu langą !!