grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Klausimas: Kodėl blondinė trečiadienį juokiasi?
Atsakymas: aš jai ketvirtadienį anekdotą pasakiau.
Technikos mokslų studentas atlieka gamtos tyrimus. Jis ant popieriaus lapo padeda blusą ir liepia jai šokti. Blusa nušoka nuo lapo. Tada jis nutraukia jai kojas ir šaukia:
- Šok! Šok!
Bet blusa nešoka.
Į stebėjimų žurnalą studentas įrašo tokią išvadą:
"Kai blusai nutrauki kojas, ji tampa kurčia".