grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

– Gydytojau, aš gyvensiu?
– O kam?
Joja jaunikaitis pas savo moteriškę „kalbančiu“ arkliu, kad gražiai pasikalbėtų. Atjojo, paliko arklį lauke ir sako jam:
– Stebėk namus, kai tik pareis jos vyras namo, duok ženklą ir lėk po langu, o aš iššoksiu pro jį.
Šnekasi abu paskendę laimėje. Tik staiga kažkas pastuksena į duris. Jaunuolis tik šast pro langą, o moteriškė garsiai šaukia „Tuoj, brangusis, tuoj ateinu“.
Atidaro moteriškė duris, žiūri: stovi arklys viena koja pasirėmęs į sieną. Pažiūrėjo į moteriškę ir sako: „Pasakyk mano šeimininkui, kad lauke labai šalta, lietus lyja, aš jo palauksiu čia“.