grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Afrikos savanoje misionierius akis į akį susiduria su milžinišku liūtu. Kunigas krinta ant kelių ir ima melstis:
- Viešpatie, įkvėpk savo tvariniui krikščioniškus jausmus!
Liūtas irgi krinta ant kelių:
- Viešpatie, palaimink mano kuklius pietus!
Mokytojas klausia Mariaus:
– Kodėl neatlikai namų darbų?
– Mūsų namuose įvyko trumpas sujungimas.
– Ir ką veikei visą vakarą tamsoje?
– Žiūrėjau televizorių.
– Be elektros? – stebisi mokytojas.
– Taip, juk turėjau žvakę.