grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotai

Kaimas. Potvynis. Tupi du vyriškiai ant trobos...

Kaimas. Potvynis. Tupi du vyriškiai ant trobos stogo ir siurbčioja naminuke. Vienas sako:
- Žiū, Jonai, atrodo, Petro kepure plaukia.
- Tikrai, tikriausiai paskendo Petras.
- Išgerkim už jo dūšelę.
Išgėrė. Po penkiolikos minučių vėl kepurė plaukia, tik kiton pusėn. Na, išgėrė jie vėl už amžiną kaimyno atilsį. Ir taip penkis kartus.
Šeštą kartą išneria Petras ir sako:
- Oi, kaimynėliai, sušalau, įpilkit šimtgramį.
- O ką tu ten dirbi, kaimynėli?
- Ką, ką. Pavasaris gi. Potvynis potvyniu, o arti tai reikia.

Atgal

0.0