grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotai

Per geografijos pamoką mokytoja klausia:...

Per geografijos pamoką mokytoja klausia:
Pasakykite, kur yra Lietuva?
Iškyla rankų miškas. Ir tu, Petriuk, žinai? Pasakyk.
Rytų vakaruose, o vakarų rytuose.

Atgal

0.0