grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotai

Joja vyrukas su kalbančiu arkliu pas...

Joja vyrukas su kalbančiu arkliu pas panelę..."pasišnekėt"...
Sako tas vyrukas arkliui - "kai grįš gražuolės vyras, duok man ženklą, tada aš iššoksiu pro langą...."

Na, girdi po kiek laiko į duris skambutis, vyrukas pamano, kad tai panelės vyras grįžo ir iššoka pro langą. O moteriškė – "palauk brangusis, jau einu!“ Atidaro duris, o čia arklys pasirėmęs ranka į sieną stovi ir sako – "ei gražuole, pasakyk šeimininkui, kad lauke lietus lyja, aš palauksiu čia..."

Atgal

0.0