grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotai

Ateina naujas rusas į autosaloną, pardavėjas...

Ateina naujas rusas į autosaloną, pardavėjas pripuola ir klausia:
- Kuo galiu padėti?
- Tačkos reikia.
- Jokių problemų, štai turime naujausią modelį „Ford Focus“.
- O kur čia Fokusas?
- Sėskit, parodysiu.
Abudu atsisėda, važiuoja keliu, pardavėjas sako:
- Matot priešais mus medis? Dabar užsimerkit, mes jį kiaurai
pravažiuosim.
Naujas rusas užsimerkia, pardavėjas ramiai apvažiuoja medį,
sustoja, naujasis rusas nusiperka automobilį ir lekia namo parodyti
naujausio technikos stebuklo. Atvaręs susisodina visą savo šaiką ir
lekia kiek mašina traukia.
Visiems sako:
- Matote priekyje medis? Visi užsimerkit. Mes jį kiaurai pralėksim.
Na ir visu greičiu įsibėgėjęs ręžiąsi į medį. Mašina į šipulius,
patys vos gyvi, naujasis rusas sako:
- Kas bl... akis atmerkė?!

Atgal

0.0