grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Dienoraščiai

Liepsnojančios žirafos

Liepsnojanti Žirafa Dailininkė tapė papūgas ir iš to uždirbdavo
nemaža pinigo. Bet siekdama išsiveržti iš Tradicijos ir Akademizmo
gniaužtų, siekdama Kažko Naujo, ji pradėjo tapyti natiurmortus su
Svogūnais ir Negyva Žuvimi. Visuomenė jos nesuprato. Puolusi į
neviltį Liepsnojanti Žirafa nuėjo į Mišką, susirado Alkoholizmo
Liūną ir jame nusiskandino.
           ***
Viena paklaikusi Liepsnojanti Žirafa bėgiodavo savana ir rėkdavo,
kad Dievo nėra. Visos Kitos labai juokdavosi ir pravardžiuodavo ją Nyče.
           ***
Beskrendant vienai Nutrūktgalvei Liepsnojančiai Žirafai lėktuvu
sugedo variklis. Žirafa puolė į paniką ir ėmė blaškytis po saloną.
Tada Supykusios Stiuardesės išmetė ją pro iliuminatorių. Žirafa
žvilgtelėjo žemyn ir pamačiusi banguojant vandenyną nusiramino ir
užsirūkė. Namo ji nebegrįžo.
           ***
Kartą keletas Liepsnojančių Žirafų nutarė atsikratyti Visiems Baisiai
įkyrėjusia Liepsnojančia Žirafa ir užkasė ją gyvą. Taip atsirado
dinozaurai, akmens anglis ir pirmykščių žmonių keramika.
           ***
Nuobodžiaujanti Liepsnojanti Žirafa nuėjo į kinoteatrą
pasižiūrėti linksmo filmo ir pakliuvo į garsaus lietuvių režisieriaus
retrospektyvą. Po seanso ji ilgai ir reikšmingai tylėjo, o valgyti ėmė
tik cepelinus ir šaltibarščius. Vėliau ji susirgo džiova.
           ***
Viena Susenusi Liepsnojanti Žirafa pradėjo šnypšti, rūkti it užgeso.
Pasipiktinusi Pusamžių ir Patyrusių Žirafų bendruomenė nusigręžė nuo
jos ir ėmė formuoti visuomenės nuomonę. Susenusiai Žirafai mirus jos
nepastatė paminklėlio ir išvis - palaidojo už kapinių tvoros. Kartu su
Veronika.
           ***
Liepsnojanti Žirafa Aktorė teatre vaidino Hamletą ir netyčia padegė
užuolaidas. Žiūrovams išsigelbėti nepavyko. Šekspyras - reanimacijoje.
Žirafa ir joriko kaukolė - paieškomos.
           ***
Grupė Liepsnojančių Žirafų  parašė į Laikraštį. Laikraštis bankrutavo.
parašė į Žurnalą. Redaktorius nusišovė. Parašė knygą. Leidykla sudegė.
tada jos išėjo į Dykumą ir klaidžiojo 33 metus.
           ***
Viena Liepsnojanti Žirafa Geografė po ilgos kelionės, sukrėsta minties,
kad pasaulis vis dėlto plokščias, parašė knygą "Pasaulis kaip tvarinys
stovintis ant trijų žirafų ir baobabo, bei valia jį taip įsivaizduoti".
Knyga tapo viso Žirafų geografijos mokslo pagrindu.
           ***
Viena Liepsnojanti Žirafa pabandė skristi ir jai pavyko. Nuo tos dienos
Kiekvieną Rudenį būriai žirafų klykaudami ir plasnodami traukdavo Nežinoma
Kryptimi.
           ***
Pasenę Liepsnojančios Žirafos ilgai stovi liūdnos, išsirikiavusios eilėmis,
po lietumi, kol virsta Rūkstančiais Begemotais.
                                 ***
Viena Susirūpinusi Liepsnojanti Žirafa susitiko Miško Žvėrį ir paklausė
kiek valandų. Miško Žvėris paraudo ir tarė:
     - Jūs tikriausiai, ponia, sau galvojate! bet aš ne Toks! - ir i
šdidžiai pasišalino.
           ***
Viena Liepsnojanti Žirafa buvo nužiūrėta Negera Akimi ir džiūvo.
Išdžiūvusi pasidengdavo traškia plutele ir plyšdavo ties Pažastimis.
           ***
Viena Liepsnojanti Žirafa susitiko Amfiteatro Bekoną, Alkoholio Pavėsyje
jie aptarė. To vaisiai buvo Plaukuotas Kamuolys, Tekstas ir Karutis.
Vėliau aplink juos įsteigė Bažnyčią.
           ***
Viena Liepsnojanti Žirafa turėjo Kosmoso Senelį. Deja, Kosmoso Senelis
tokios neprisiminė.
           ***
Viena Nuobodžiaujanti Liepsnojanti Žirafa rado problemą ir parsinešė ją namo.
Pamaitino, pagirdė ir ilgainiui Problema tapo sava, sekiojo visiems iš paskos.
Dabar Nuobodžiaujanti Liepsnojanti Žirafa turi ką veikti.
           ***
Viena Liepsnojanti Žirafa Romantikė sėdėjo ant Piliakalnio ir laukė Įkvėpimo.
Įkvėpimas smarkiai vėlavo, o kai po valandos atėjo, buvo šlykščiai girtas ir
keikė Saulėlydį.
           ***
Kartą pas vieną Liepsnojančią Žirafą atėjo Kita pasiskolinti degtukų.
   - Neturiu, - atsakė Viena Liepsnojanti Žirafa.
    - Gaila, - tarė Kita.
           ***
Viena maloni Pagyvenusi Liepsnojanti Žirafa nusipirko Fermentinio Sūrio,
parsinešė namo, atsisėdo, ėmė valgyti Fermentinį Sūrį ir suvalgė.
           ***
Viena Liepsnojanti Žirafa turėjo Vidinį Balsą. Visos Kitos jai labai pavydėjo.
Vieną naktį jos susitarusios pavogė vidinį balsą ir pakišo jį po akmeniu.
Ryte Liepsnojanti Žirafa pajuto Vidinę tuštumą. Visos Kitos labai susigėdo.
           ***
Vienos Liepsnojančios Žirafos niekas nemelžė. Ji bėgo plokščiu paviršiumi ir
kur krito Lašas, ten dygo. išdygę buvo Blyškūs ir Palaidi. Po to juos nukariavo.

Atgal

0.0