grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Dienoraščiai

Iš fiziko dienoraščio

Birželio 10. Išbandėm mažatriukšmį stiprintuvą. Kas 8 sekundes registruojami neaiškios kilmės impulsai.

Birželio 11. Išanalizavom trukdžių spektrą. Radom šaltinį. Tai aerouosto navigacinis radaras.

Birželio 12. Testavome naujus kompiuterius. Furje ir Laplaso transformacijos skaičiuojasi puikiai. Quake'o nestabdo.

Birželio 13. Testavom monitorius. Po 3 minučių pasirodė nematytas boot'as. Bandėm nufragint trise. 7-oje minutėje galiausiai nudobėm. Atbėgo šefas. Buvo lakoniškas žodžiais ir ekspresyvus veiksmais. Skauda ausis. Liūdna.

Birželio 14. Ekranavom stiprintuvą. Įžeminom. Įžeminom viską ką tik įmanoma. Nepadėjo. Netgi spiritas. Su radaru reikėtų kažką daryti.

Birželio 15. Galvojom. Litavom schemą.

Birželio 18. Rytas. Įjungėm stiprintuvą. Slopinome radarą naująja schema. Nuslopinom, trukdžių nebeliko. Pietūs. Ant mūsų pastato bandė tūpti pirmasis lėktuvas. Vakaras. Lėktuvai leidžiasi virtinėmis. Schemą atjungėm. Priimamajame laukia lakūnai. Stiprūs tokie vyrukai su gera reakcija. Apsauga mus apgynė. Nusiramino irgi ant mūsų.

Birželio 19-22. Širdingi pokalbiai VSD. Nakvynė ten pat.

Birželio 23. Atvaziavo kariškiai. Schema paėmė. Labai gyrė. Gąsdino irgi nemažai. Prižadėjom tylėti. Vakarop atvažiavo žurnalistas. Prigirdėm spiritu ir paleidom į rūsį. Iš ten dar niekas greit neišeidavo. Klaidžios mažiausiai parą.

Birželio 26. Nuo ryto bandėm įveikti Quake'o boot'a. Nesmagu būti patrankų mėsa.. Šefas iš pasitarimo grįžo švytintis. Apie atleidimą net nebeužsimena. Žurnalistas kažką šūkauja, bet jo balsą patikimai slopina ventiliacijos ūžimas.

Birželio 27. Šefo nuotaika pakylėta. Mes poilsiaujam. Rezultatas triuškinantis. Analizavom nesėkmės priežastis. Vakaras. Ieškojom žurnalisto. Pasilikom naktinei pamainai. Radom. Mėtosi varžtais ir kitais skaudžiais daiktais. Juokiasi ir kažką rašinėja savo laptope. Pasirodo radijo ryšiu pasijungęs prie interneto. Pavydžiu.

Birželio 28. Deja, pas mus prasta reakcija. Rankos nespėja po klaviatūrą lakstyti. Surinkinėjom manipuliatorius valdomus smegenų biosrovėmis.

Birželio 29. Derinom manipuliatorius. Pasirodo reaguoja i pasąmonės vaizdinius. Pas visus mėlynės. Sumažinom jautrumą. Padėjo.

Birželio 30. Manipuliatorius atjungėm. Nesportiška ir gresia atleidimu. Pritaikėme dirbti kenksmingomis sąlygomis. Patogu, greita. Lieka daugiau laiko kompiuteriams .

Liepos 3. Atėjo direktorius. Manipuliatorius paėmė. Prašė padaryti dar - atominei elektrinei. Nesugebėjom. Ne tą rūkėm kurdami. Spirito taipogi 0. Šefas pakilime. Po korpusą sklando gandai apie nepažįstamąjį vagiantį maistą ir spiritą.

Liepos 4. Užėjo Antanas. Buvęs bendradarbis, dabar sėkmingai bizniauja. Gyrėsi GPS'u. Chamas. Sukirtom iš jo džipo, kad GPS jam nepadės. Netiki.

Liepos 5. Ruošėmės lažyboms. Džipo langus uždažėm. Antanas pasiruošęs. Juokiasi. Mes irgi pasiruošę. Radom kabelį naujai schemutei. Svarbu, kad pastotė atlaikytų.

Liepos 6. Pastote atlaikė. Iki pietų. Džipas užstrigo Čepkelių raiste. Antanas nustebęs. Manė, kad Vilniaus centre važinėja. Mes patenkinti.

Liepos 7. Nebepatenkinti. Schemos nėra. Prietaiso nėra. Užslėpto butelio taip pat nėra. Patalpos užantspauduotos.

Liepos 8-20. Sėdim Lukiškėse. Intensyvus pasimatymų grafikas su VSD darbuotojais. Skaitome laikraščiuose apie praradusių orientaciją laivų ir lėktuvų nuotykius.

Liepos 21. Matėme šefą. Kalba tyliai. Nervingas, trūkčioja vokas. Nori namo, pas mamą. Nieko neprisimena.

Liepos 22. Atvyko kariškiai. Labai gąsdino. Truputėlį gyrė. Siūlė darbą. Už tokius pinigus ir dirbti?

Rugpjūtis. Buvom neteisūs. Reikėjo sutikti. Dabar vėlu. Studijuojame kirvius ir pjūklus. Spiritas iš vietinės medienos bjaurus. Darbas juda lėtai. Reikia kažką daryti. Taip kad iš pašaknų ir šapai į šalis.

Rugsėjis. Padarėm. Sėdim karceryje. Kalba, kad momentinis 5 hektarų miško iškirtimas matėsi iš už dvidešimties kilometrų. Kas nematė - tikrai girdėjo. Gaila, įranga taip pat sudegė. Konvojus šnairuoja ir klastingai muša per kepenis. Apmaudu. Kliudyti sargybos pastato ir pusės Kybartų nenorėjom. Liūdna. Laukiam VSD ir kariškių....

Atgal

4.1