grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Įvairūs

Apie vyną ir papročius

Įvairių tautybių atstovai susėdo restorane už stalo ir visi užsisakė po stiklą vyno. Bet kai atnešė vyną, tai paaiškėjo kad pas visus vyne plaukioja musė.
 • Švedas pareikalavo naujo vyno į tą pačią taurę.
 • Anglas - pakeisti vyną ir taurę.
 • Suomis išėmė musę, o vyną išgėrė.
 • Rusas išgėrė vyną kartu su muse.
 • Kinietis suvalgė musę, bet vyno negėrė.
 • Žydas ištraukė musę iš vyno ir pardavė kiniečiui.
 • Lietuvis išgėrė du trečdalius vyno, o po to paprašė vyną pakeisti.
 • Norvegas pasiėmė musę ir išėjo žvejoti.
 • Airis susmulkino musę vyne ir pasiuntė taurę anglui.
 • Amerikonas pradėjo teisminį procesą prieš restoraną ir pareikalavo $65 mln. už padarytą moralinę žalą.
 • Škotas griebė musę už gerklės šaukdamas: "Tuoj pat išspjauk vyną, kurį išgėrei!".

Atgal

4.5