grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Įvairūs

Vyrai niekada neįtiks moterims...

1. vyras vėlai pareina į namus/Meilužę įsitaisei,paleistuvi?!
2. anksti pareina į namus/Gal aš už tave dirbsiu,veltėdi?!
3. daug dirba/Reikėtų pažiūrėt,ką tu taip dirbi!
4. mažai dirba/Šeimos negali išmaitint,išsigimėli!
5. mažai uždirba/Iš tavo atlyginimo net kate neturi kuo šikt!
6. daug uždirba/Įsivaizduoju,kiek tu nuo manęs nusuki,kai tiek uždirbi!
7. daug gauna,bet mažai dirba/Nemaniau,kad teku už bandito!
8. mažai gauna,bet daug dirba/Tokiu mulkiu,kurie artu už skatikus,su šviesa reikia paieškot!
9. mažai dirba,mažai gauna/Pažiūrėk į mane-negaliu net gatvėj pasirodyt!
10. daug dirba ir daug gauna/Šitiek uždirbi,o aš trečia diena tais pačiais kailiniais turiu vilkėt!
11. nepadeda namie/Aš tau nesisamdžiau namu darbininke!
12. padeda namie/Geriau jau ant sofos drybsotum,atgrubnagi!
13. nedovanoja gėlių/Kai anytos gimimo diena,tai net mažmožių leki pirkt!
14. dovanoja geliu/Kaimynas saviškei visą gėlyną užveisė,o čia mat tris nusususius gvazdikus šiaip ne taip išdrebino!
15. nekalba švelniu žodžiu/Teisingai mama sake,kad jie tik iki vestuvių tokie švelnus!
16. kalba švelnius žodžius/Įdomu,kokia pempe tave tokiu žodeliu išmokė?!
17. išneša šiukšles/Pas meiluže išėjo!
18. neneša šiukšlių/Lauk iš namu!
19. žiūri televizorių/Tu tik ant lovos drybsoti moki!
20. nežiūri televizoriaus/Tau tik vienas dalykas galvoje!

Atgal

2.6