grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Įvairūs

Marketingo pagrindai

Kas yra kas reklamos ir rinkodaros terminologijoje.

  1. Nueini į diskoteką ir matai kitam salės gale gražią merginą. Prieini prie jos ir sakai: "Labas, aš  esu puikus meilužis, gal tu norėtum šiandien...?" Tai vadinama „direct marketing“.
  2. Nueini į diskoteką ir matai kitam salės gale gražią merginą. Tu paduodi draugei dešimt litų. Ji atsistoja ir sako: "Labas, mano draugas, kur ten stovi, puikus meilužis, gal norėtum  šiandien...?" Tai yra reklama.
  3. Nueini į diskoteką ir matai kitam salės gale gražią merginą. Tu paduodi dviem savo draugėm po 10 litų, kad jos, girdint tai merginai, tarpusavyje šnekėtųsi, koks tu puikus meilužis. Tai vadinama „public relations“.
  4. Nueini į diskoteką ir matai kitam salės gale gražią merginą. Tu ją atpažįsti. Tu prieini prie jos, primeni apie save ir ją pralinksmini. Ir tada tarp kitko užsimeni: "Žinai, aš esu puikus meilužis, gal norėtum šiandien....?" Tai yra „customer relationship management“.
  5. Nueini į diskoteką ir matai kitam salės gale gražią merginą. Tu apsivelki savo geriausiais rūbais, vaikštai ir vaizduoji Misterį   „Užsiėmusį“. Tu  šypsaisi savo geriausia  šypsena ir vaizduoji Misteri „Simpatiškąjį“. Tu atgamini atmintyje visa savo  žodyną ir vaizduoji Misterį „Mandagųjį“. Tu kalbi  švelniu ir minkštu balsu, tu visoms moterims atidarai duris, tu šypsaisi kaip sapnas, tu skleidi aplink save aurą, tu vaizduoji Misteri „Džentelmeną“ ir tada prieini prie merginos ir klausi: "Labas, aš  esu puikus meilužis, gal norėtum  šiandien...?" Tai yra „hard selling“.
  6. Nueini į diskoteką ir matai kitam salės gale gražią merginą. Tu prieini prie jos ir įkiši jai į dekolte rašteli. Ten parašyta: "Labas, aš  esu puikus meilužis, gal norėtum  šiandien...?" Tai yra „SPAM'as“.
  7. Nueini į diskoteką ir matai kitam salės gale gražią merginą. JI PRIEINA PRIE TAVĘS ir sako: "Labas, aš girdėjau, tu esi puikus meilužis, gal mes šiandien...?" TAI, ponios ir ponai, yra „BRAND'o JĖGA“!

Atgal

4.3