grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Trumpi

Pasakų motyvais

Ir užšoko Ivanas-Carievičius ant žirgo, ir suriko karžygiškai, bet staiga prie jo pribėga kažkokie tai žmonės ir nutraukia ant žemės. Ir teisingai,  kurių galų be bilieto į karuselę lenda.

Išėjo Vasilisa gražioji į plyną lauką, triskart rankom sumosavo, persivertė per save, trenkėsi į žemę..... čia ir numirė, nuo smegenų sutrenkimo.

Gyveno kartą trys paršiukai Nif-Nifas, Naf-Nafas ir Nuf-Nufas. Bet buvo dar ir ketvirtas. Jis nuo vilko nesislapstė, namelio nestatė, bet vaikščiojo po mišką ir visus siuntinėjo. Ir vadino jį Nach-Nachu...

Koščėjus Nemirtingasis puolė po "Kamazo" ratais, po to skandinosi, nusišovė, pasikorė, padaugino... žodžiu tą dieną linksminosi kaip norėjo.

Bėga Mauglis per džiungles mato duobėj drambliukas įkritęs. Traukė, traukė ir nepajėgė ištraukt, bet duobę užkasė, kad kiti drambliukai neįkristų.

I džiungles atėjo sausra. Vakar šventė Mauglio gimtadienį.

Ėjo senis ant jūros kranto ir užmetė tinklą. Patamsėjo, mėlynoji jura... Seniai skalbė senis savo tinklą.

 

Atgal

4.9