grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Trumpi

Mintys iš mokinių rašinių

Vartininko akys, kaip ir jo kojos, bėgiojo paskui kamuolį.

Pačios gražiausios rajono karvės prizą išlošė mūsų gerbiamoji mero zmona.

Su barzda, bet labai stiprus žaidėjas.

Po to, kai Onieginas išvažiavo, Tatjana dažnai lankydavosi jo kabinete ir palaipsniui tapo moterimi.

Tatjana važiavo karietoje su atviru užpakaliu.

Och! - tarė jis laužyta lietuvių kalba

Ant ežero kranto melžėja melžė karves, o vandenyje viskas atsispindėjo atvirkščiai...

Iš miško girdėjosi mergaitės riksmas, palaipsniui pereinantis į moterišką.

Jos plaukai išsimėtė ant pagalvės, ant kurios gulėjo jos galva,apdengdami jos veidą.

Mūšio lauke girdėjosi mirusiųjų riksmas ir vartojimai.

Mergaitės ėjo sniegu ir draugiškai girgždėjo kojomis

Makulatūros rinkimo dieną visi berniukai ateina su forma, o mergaitės -beformės.

Nagulnovas vaikštinėjo po kaimą ir savo ginklu gąsdino moteris.

Upėje mirksėjo žvaigždės.

Adelė ir Jonas visiškai neprižiūri kolūkio arklių, kurie dažniausiai būna girti.

Geriausi mokiniai talpinami į stendą.

Vieną darbininką prie sėjamosios palikti negalima, nes gali pavogti.

Prieš arimo varžybas žemės ūkio inžinieriai kruopščiai patikrino kiekvieno traktoriaus techninį stovį ir teorines žinias.

Kolūkiečiams buvo duodamas blogos kokybės šienas, neėdamas.

Praktikos metu kiekviena moksleivė privalėjo įregistruoti ir  atlikti penkis gimdymus.

Vairuotojas bijojo vietos, iš kurios pasirodo vaikai.

Auklėtoja yra nervuotas daiktas.

Automobilis apvirto ir užsimušė.

Gydytojai dažnai būna moterimis ir net karininkais.

Surinktas vaistažoles pardavėm vaistinei kartu su klasės auklėtoja.

Pasiklausius senovės dainų, galima galvoti, kad iš karo grįžta tik vieni arkliai.

Mokinius panaudoja skiepijimui prieš šiltinę.

Kai senovės egiptiečiai mirdavo, jie išsibalzamuodavo.

Žuvims patinka skystas deguonis, bet jos plaukioja vandenyje.

Brisius paseno ir nebetiko naudojimui.

Lietingu laikotarpiu be lietsargio žmonės apsišlapina.

Prie carų už rūkymą nukirsdavo galvą, bet ir nukirtus, atkaklūs vis tiek rūkė.

Aš nuo pat vaikystės svajojau būti gydytoju ir pjaustyti žmonėms rankas, kojas ir kitus jiems reikalingus organus.

Atgal

4.8