grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Žodynėliai

Mokslinių darbų frazių (iš)šifruotės

 • "Seniai žinoma..." = neradau konkrečios nuorodos.
 • "Išryškėja akivaizdi tendencija..." = šie duomenys praktiškai beprasmiai.
 • "Nors ir nepavyko aiškiai atsakyti į iškeltus klausimus..." = visiškai nevykęs eksperimentas, bet gal "sueis".
 • "Tipiški rezultatai pavaizduoti..." = tai mano geriausias grafikas.
 • "Rezultatai bus pateikti kitoje ataskaitoje..." = gal kada prie to ir grįšiu, jei kas privers/užmokės.
 • "Iš savo patirties..." = kartą...
 • "Ne vienas atvejis..." = dukart...
 • "Visa eilė atvejų..." = triskart...
 • "Tikima, kad..." = aš manau.
 • "Įprasta manyti..." = dar pora žmonių irgi taip mano.
 • "Tam tikru mastu teisinga..." = netiesa.
 • "Pasak statistinės analizės..." = sklinda gandai.
 • "Statistiškai patvirtinta gautų rezultatų vertė..." = laukinė spelionė.
 • "Kruopšti gautų duomenų analizė..." = tuos kelis užrašų puslapius supyliau alum, kai alkūne nuverčiau skardinę.
 • "Aišku, kad norint galutinai suprasti šį reiškinį, prireiks nemažai papildomo darbo..." = aš nieko nesuprantu.
 • "Po mano kolegų papildomų tyrimų..." = ir jie nieko nesuprato.
 • "Norėčiau padėkoti ponui AAA už pagalbą atliekant tyrimą ir poniai EEE už vertingus patarimus..." = ponas AAA atliko tyrimą, o ponia EEE paaiškino ką jis reiškia.
 • "Ypatingai svarbi tyrimu sritis..." = absoliučiai beprasme tema, kurią man išrinko komisija.
 • "Tikimasi, kad šis tyrimas paskatins tolesnius tyrinėjimus šioje srityje..." = baigiu.

Atgal

4.4