grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Žodynėliai

Fobijų pavadinimai

Adatų- Aichmofobija ar Belonefobija. 
Akių- Ometafobija ar Omatofobija. 
Akių: jas atmerkti- Optofobija. 
Aklumo - Skotomafobija. 
Alkoholio- Metifobija or Potofobija. 
Amnezijos- Amnezifobija. 
Anginos- Anginofobija. 
Ankštų daiktų ar vietų- Stenofobija. 
Ankštumo- Anginofobija. 
Antkapių- Plakofobija. 
Apalpimo- Astenofobija. 
Apsvaigimo - Dinofobija. 
Arklių- Ekvinofobija ar Hipofobija. 
Asimetrinių daiktų- Asimetrifobija 
Atominių sprogimų- Atomosofobija. 
Atsakomybės, pareigų- Paralipofobija. 
Atsisėsti- Katisofobija. 
Atsistoti ir pradėti eiti- Stasibasifobija. 
Atsistoti- Stasifobija. 
Atviros erdvės- Agorafobija. 
Atvirų aukštų vietų- Aeroakrofobija. 
Audros, griaustinio- Brontofobija. 
Augalų- Botanofobija. 
Aukso- Aurofobija. 
Aukščio- Akrofobija, Altofobija, Batofobija, Hypsifobija ar Hiposofobija. 
Aušros ar dienos šviesos- Eosofobija. 
Automobilių- Motorfobija. 
Automobiliu važiuoti - Ochofobija.

Baimės- Kaunterfobija. 
Baisių situacijų, išsigąsti - Kaunterfobija. 
Bakterijų- Bakteriofobija. 
Baltos spalvos- Leukofobija. 
Banditų, būti apiplėštam- Harpaksofobija. 
Bangų ar bangavimo - Kimofobija. 
Barzdos- Pogonofobija. 
Bausmės- Mastigofobija. 
Bažnyčios- Ekleziofobija. 
Begalybės- Apeirofobija. 
Bičių- Apifobija ar Melisofobija. 
Blyksėsimų, žybsėjimų- Selafobija. 
Bolševikų- Bolšefobija. 
Branduolinio ginklo, atominės bombos - Nukleomitufobija. 
Bučiavimosi- Filemafobija ar Filematofobija. 
Bulių- Taurofobija. 

Ceremonijų, religijos- Teleofobija. 
Chirurginių operacijų- Tomofobija. 
Choleros- Cholerofobija. 
Česnako- Aliumfobija

Daiktų: didelių- Megalofobija. 
Daiktų: mažų- Mikrofobija. 
Daiktų: mažų- Tapinofobija. 
Daiktų: siaurų- Stenofobija. 
Daiktų:daugybės- Polifobija. 
Dangaus, rojaus- Auranofobija ar Uranofobija. 
Dantisto kabineto- Odontofobija. 
Dantistų- Dentofobija. 
Dantų- Odontofobija. 
Darbo ar pareigų - Ergofobija ar Ponofobija. 
Daržovių- Lachanofobija. 
Daug daiktų- Polifobija. 
Debesų- Nepofobija. 
Dešinės pusės, daiktų dešinėje kūno pusėje- Dekstrofobija. 
Diabeto- Diabetofobija. 
Didelių daiktų- Megalofobija. 
Dienos ar saulės šviesos- Fengofobija. 
Dievo ar dievų- Dzeusofobija. 
Dievo ar religijos- Teofobija. 
Drabužių- Vestifobija. 
Drebėjimo- Tremofobija. 
Drėgmės, skysčių- Higrofobija. 
Dulkių- Amatofobija ar Koniofobija. 
Dusimo ar būti uždusintam- Pnigofobija ar Pnigerofobija. 
Dusulio- Anginofobija. 
Dvasių- Pneumatifobija. 

Elektros- Elektrofobija. 
Elgetų ir valkatų- Hobofobija. 
Erdvės- Astrofobija. 
Erdvės, kosmoso- Speisefobija. 
Erdvės: atviros- Agorafobija. 
Erdvės: tuštumos- Kenofobija, Kentofobija. 
Erdvės: uždaros- Klaustrofobija. 
Erdvės: užrakintos ar uždaros erdvės- Kleitrofobija, Kleisiofobija, ar Klitrofobija. 
Erecijos: jos sumažėjimo- Medomalakufobija. 
Erekcijos- Medortofobija. 
Ežerų- Limnofobija. 

Filosofijos- Filsosfobija. 
Fleitos- Aulofobija. 
Fobijų- Fobofobija

Galvojimo- Fronemofobija. 
Galvos svaigimo ar svaigimo žiūrint žemyn- Ilingofobija. 
Garsių, triukšmingų garsų- Ligirofobija. 
Garsų- Akustikofobija. 
Gatvių- Agirofobija. 
Gatvių: pereiti gatvę- Dromofobija. 
Geležinkelių ar važiuoti traukiniu- Siderodromofobija. 
Gėlių- Antrofobija ar Antofobija. 
Geltonos spalvos - Ksantofobija. 
Geltonos spalvos- Ksantofobija. 
Geluonies- Knidofobija. 
Gerti- Dipsofobija. 
Gerų naujienų- Eufobija. 
Gimdymo- Maleusiofobija, Tokofobija, Parturifobija, ar Lokiofobija. 
Giminaičių- Singenesofobija. 
Gydytojo, eiti pas jį- Jatrofobija. 
Gylio- Batofobija. 
Gyvačių- Ofidiofobija. 
Gyvsidabrio medicinoje- Hidrargiofobija. 
Gyvūnų kailio ar odos- Dorafobija. 
Gyvūnų- Zoofobija. 
Gyvūnų, laukinių- Agrizoofobija. 
Gleivių, glitnumo- Blenofobija ar Miksofobija. 
Graikiškų posakių- Helenologofobija. 
Graikų ar graikiškos kultūros- Helofobija. 
Gražių moterų- Kaliginefobija. 
Greičio- Tachofobija. 
Griaustinio ir žaibo- Astrafobija, Astrapofobija, Brontofobija ar Keraunofobija. 
Griaustinio- Keraunofobija. 
Grybų- Mikofobija. 

Haliucinacijų- Diplofobija. 
Helovyno- Samhainofobija. 
Hipnozės- Hipnofobija. 
Homoseksualistų ar tapti homoseksualiu- Homofobija. 

Idėjų- Ideofobija. 
Įdrėskimų, būti apdraskytam- Amichofobija. 
Ignoruojamam būti- Atazagorafobija. 
Infekcijų, užkrėtimo ar nešvarumų- Molizmofobija ar Molizomofobija. 
Injekcijų, įšvirkštimo- Tripanofobija. 
Inkstų ligų- Albuminurofobija. 
Įsipareigojimų- Hipengiofobija ar Hipegiafobija. 
Išmatų, fekalijų- Koprofobija ar Skatofobija. 
Išprievartavimo- Virginitifobija. 
Išprotėjimo- Lisofobija. 
Išsigimėlių ar pagimdyti išsigimusį vaiką- Teratofobija. 
Išsigimimo ar nepatrauklaus kūno- Dismorfofobija

Japonų ar Japonų kultūros- Japanofobija. 
Judėjimo ar judesių- Kinetofobija ar Kinesofobija. 
Judėti ar keistis- Tropofobija. 
Juodos spalvos- Melanofobija. 
Juoko, kvatojimo- Geliofobija. 
Jūros ar vandenyno- Talasofobija.

Kačių- Aklurofobija, Ailurofobija, Elurofobija, Felinofobija, Galeofobija, ar Gatofobija. 
Kairėje kūno pusėje esančių daiktų - Levofobija. 
Kalbėjimo- Laliofobija ar Lalofobija. 
Kalbėti garsiai, triukšmo ir garsų, telefono- Fonofobija. 
Kalbėti prieš publiką- Glosofobija. 
Kambarių- Koinonifobija. 
Kambarių: tuščių- Kenofobija ar Kentofobija. 
Kančios ir ligų- Pantofobija. 
Kandžių, naktinių drugių- Motefobija. 
Kapinių- Koimetrofobija. 
Karščio- Febrifobija, Fibrifobija, Fidriofobija, Pireksiofobija, Termofobija. 
Kaspinuočio- Taeniofobija. 
Kelionių- Hodofobija. 
Kinų ar kinų kultūros- Sinofobija. 
Kirmėlių - Skolesifobija. 
Kirmėlių, gyvenančių kūno viduje - Helmintofobija. 
Kitų, priklausomybės- Soteriofobija. 
Klounų- Kaulrofobija. 
Knygų- Bibliofobija. 
Kometų- Kometofobija. 
Kompiuterių ar dirbti su kompiuteriu- Siberfobija. 
Kosminių fenomenų- Kosmikofobija. 
Kraujavimo iš nosies- E****aksiofobija. 
Kraujo- Hemofobija, Hemafobija ar Hematofobija. 
Krištolo ar stiklo- Krystalofobija. 
Kritikos- Enisofobija. 
Kritikos (smarkios) arba mušimo su rykšte ar kitu bausmės įrankiu- Rabdofobija. 
Kryžiaus ar nukryžiuotojo- Staurofobija. 
Kulkų- Balistofobija. 
Kunigų ar šventintų daiktų- Hierofobija. 
Kutenimo, plunksnų- Pteronofobija. 
Kvapo: savo prakaito- Bromidrosifobija, Bromidrofobija, Osmofobija. 
Kvapų ar smarvės- Olfaktofobija. 

Laidotuvių ar būti palaidotam gyvam- Tapefobija ar Tapofobija. 
Laiko ar laikrodžių- Chronofobija. 
Laikrodžių- Chronomentrofobija. 
Laiptų ar lipti laiptais- Klimakofobija. 
Laisvės - Eleuterofobija. 
Laukimo - Makrofobija. 
Laukinių gyvūnų - Agrizoofobija. 
Lavonų- Nekrofobija. 
Ledo ar šalčio- Pagofobija. 
Lėlių- Pediofobija. 
Lėlių, marionečių- Pupafobija. 
Lietaus- Ombrofobija ar Pluviofobija. 
Ligoninių- Nosokomefobija. 
Ligų kančių- Pantofobija. 
Ligų- Nosofobija ar Patofobija. 
Ligų: inkstų- Albuminurofobija. 
Ligų: smegenų- Meningitofobija. 
Ligų: žarnyno- Rektofobija. 
Likti vienam- Anuptafobija. 
Linksmybių- Cherofobija. 
Lyties organų, ypač moteriškų- Kolpofobija. 
Lytinio akto- Koitofobija. 
Lovos ar gulti į lovą- Klinofobija. 

Maisto ar valgymo- Sitofobija ar Sitiofobija. 
Malonumo, pasitenkinimo jausmo- Hedonofobija. 
Mašinų ar transporto priemonių, važiuoti- Amaksofobija. 
Mašinų- Mechanofobija. 
Materializmo- Hilefobija. 
Maudytis vonioje- Ablutofobija. 
Mažų daiktų- Mikrofobija. 
Medicinos: gyvsidabrio- Hidrargiofobija. 
Medinių daiktų ar miškų - Ksilofobija. 
Medžių- Dendrofobija. 
Meilės, įsimylėti- Filofobija. 
Meilės, sekso- Erotofobija. 
Menstruacijų- Menofobija. 
Mėnulio- Selenofobija. 
Mergaičių- Partenofobija. 
Mėsos- Karnofobija. 
Metalo- Metalofobija. 
Meteorų- Meteorofobija. 
Miego- Somnifobija. 
Miegoti ar būti užhipnotizuotam- Hipnofobija. 
Mikrobų ar nešvarumų, jais užsikrėsti- Misofobija. 
Mikrobų- Bacilofobija ar Mikrobiofobija. 
Mikrobų, užsikrėsti mikrobais- Misofobija 
Minčių- Psichofobija. 
Minios ar sambūrių- Enochlofobija, Demofobija ar Ochlofobija. 
Minios, vietų kur daug žmonių (pvz. turgavietė)- Agorafobija. 
Mirties - Tanatofobija. 
Mirusiųjų- Nekrofobija. 
Miško ar medinių dalykų- Ksilofobija. 
Miškų- Hilofobija. 
Miškų: tamsių miškingų vietų, miško naktį- Niktohilofobija 
Mitų, pasakų, sukurtų istorijų- Mitofobija. 
Mokčiojimo- Pselizmofobija. 
Mokyklos- Skolionofobija. 
Mokyklos, eiti į mokyklą- Didaskaleinofobija. 
Mokymosi- Sofofobija. 
Mokslo, pažinimo- Gnosiofobija ar E****emofobija. 
Moliuskų- Ostrakonofobija. 
Moterų - Ginefobija ar Ginofobija. 
Moterų, gražuolių- Kaliginefobija ar Venstrafobija. 
Mušamam rykšte ar stipriai kritikuojamam- Rebdofobija. 
Mušimo ar bausmės- Mastigofobija. 
Mušimo su rykšte ar kitu daiktu- Rabdofobija. 
Muzikos- Melofobija. 

Nakties- Noktifobija. 
Namo:grįžti- Nostofobija. 
Namų aplinkos- Eikofobija. 
Namų- Ekofobija. 
Namų, ar būti name- Domatofobija. 
Naujienų- Kainofobija, Kainolofobija, Kenofobija, Kentofobija, ar Neofobija. 
Naujienų: išgirsti geras naujienas- Eufobija. 
Naujovių- Neofobija. 
Naujumo- Kainofobija, Kenofobija, Kentofobija, ar Kainotofobija. 
Negalėjimo stovėti- Basifobija ar Basofobija. 
Nekaltybę: prarasti- Primeisodofobija. 
Nelaimingų atsitikimų- Distichifobija. 
Nepasisekimo- Atichifobija ar Kakorafiofobija. 
Nešvaros, užkrėtimo ar infekcijos- Molizmofobija ar Molizomofobija. 
Netobulumo, savo trūkumų- Atelofobija. 
Netvarkos, nevalyvumo- Ataksofobija. 
Niežėjimo- Akarofobija. 
Niežų- Skabiofobija. 
Nubaudimo- Poinefobija. 
Nukryžiuotųjų ar kryžių- Staurofobija. 
Nunuodijimo - Toksifobija, Toksofobija, ar Toksikofobija. 
Nuodėmės- Hamartofobija. 
Nuodėmių: turėti nedovanotiną nuosėmę- Enosiofobija ar Enisofobija. 
Nuodų- Iofobija. 
Nuogumo- Gimnofobija ar Nudofobija. 
Nuomonių- Alodoksafobija. 
Nuosavybės- Ortofobija. 
Nuovargio- Kopofobija. 
Nuplikimo - Falakrofobija. 
Nuplikusių žmonių - Peladofobija. 
Nusidėti- Pekatofobija. 
Nusirengti kieno nors akivaizdoje- Dishabilofobija

Odos ligų- Dermatosiofobija. 
Odos sužalojimų- Dermatofobija. 
Operacijų, chirurgijos- Tomofobija. 
Oro- Aerofobija. 
Oro liga (skrendant lėktuvu)- Aeronausifobija

Paauglių- Efebifobija. 
Pagyrimų - Doksofobija. 
Pajuokos, būti išjuoktas- Katagelofobija. 
Palaidotam gyvam, būti kapinėse - Tapefobija or Tapofobija. 
Palietimo, būti paliestam- Afenfosmfobija. 
Pamokslų- Homilofobija. 
Pamotės- Noverkafobija. 
Paralyžiaus- Poliosofobija. 
Parausti žmonių akivaizdoj ar raudonos spalvos- Eritrofobija, Eritofobija ar Ereuthofobija. 
Parazitų- Parazitofobija. 
Pareigų ar atsakomybės- Paralipofobija. 
Pareigų ar darbo- Ergasiofobija. 
Pasiutligės- Kinofobija, Hydrofobofobija, Hidrofobija , ar Lisofobija. 
Pastatų: būti arti aukštų pastatų- Batofobija. 
Patėvio- Vitrikofobija. 
Paukščių- Ornitofobija. 
Paveldėjimo- Patrojofobija. 
Pavydo- Zelofobija. 
Pelių- Musofobija, Murofobija ar Surifobija. 
Penio - Falofobija. 
Penio, erekcijos- Medortofobija. 
Penio: matyti, galvoti arba turėti- Itifalofobija. 
Penio: netekti, prarasti erekciją- Medomalakufobija. 
Penktadienio 13tos- Paraskavedekatriafobija. 
Pereiti per gatvę- Agirofobija ar Dromofobija. 
Permainų, judėjimo- Tropofobija or Metatesiofobija. 
Pinigų- Chrometofobija ar Chrematofobija. 
Pykčio- Angrofobija or Cholerofobija. 
Plaukų- Chaetofobija, Trichopatofobija, Trichofobija, ar Hipertrichofobija. 
Plovimo- Abultofobija. 
Plunksnų ar kutenimo- Pteronofobija. 
Poezijos- Metrofobija. 
Politikų- Politikofobija. 
Popieriaus- Papirofobija. 
Popiežiaus- Papafobija. 
Potvynio- Antlofobija. 
Pragaro- Hadefobija, Stigiofobija 
Prakaito kvapo- Osmofobija ar Osfresiofobija. 
Pralaimėjimo- Kakorhafiofobija. 
Prancūzų ar prancūzų kultūros- Frankofobija, Galofobija ar Galifobija. 
Prarajos, bedugnės- Kremnofobija. 
Prievartos: seksualinės - Kontreltofobija. 
Priklausomam nuo kitų- Soteriofobija. 
Prisiminimų- Mnemofobija. 
Progreso- Prosofobija. 
Prostitučių ar venerinių ligų- Kipridofobija, Kiprifobija, Kiprianofobija, ar Kiprinofobija. 
Psichinės ligos, pamišimo- Lisofobija. 
Psichinių ligų- Dementofobija ar Manijafobija. 
Purvino savo kūno- Automisofobija. 
Purvo ar nešvaros- Ripofobija ar Rupofobija. 
Purvo ar nešvarumų- Ripofobija. 
Puvimo proceso- Seplofobija. 

Raketų, svaidomų ginklų- Balistofobija. 
Rankų- Chirofobija. 
Rašymo, rašysenos- Grafofobija. 
Raudonos spalvos ar paraudimo- Eritrofobija, Eritofobija ar Ereutofobija. 
Raudonos spalvos ar paraudimo viešai- Eritrofobija, Eritofobija ar Ereutofobija. 
Raukšlių, tapti raukšlėtam - Ritifobija. 
Raumenų nevaldymo (Ataksija)- Ataksiofobija. 
Raupsų- Leprofobija ar Leprafobija. 
Religijos ar dievų- Teofobija. 
Religinių apeigų- Teleofobija. 
Rentgeno spindulių, radiacijos- Radiofobija. 
Ryklių- Selachofobija. 
Ryti ar valgyti- Fagofobija. 
Roplių, šliužų- Herpetofobija. 
Rūgštumo- Aiserofobija. 
Rūko- Homichlofobija ar Nebulafobija. 
Rupūžių- Bufonofobija. 
Rusų- Rusofobija. 

Sambūrių ar minios- Demofobija, Enochlofobija ar Ochlofobija. 
Sąnarių sustingimo- Ankilofobija. 
Santuokos- Gamofobija. 
Sapnų - Oneirofobija. 
Saulės ar saulės šviesos- Heliofobija. 
Saulės šviesos- Fengofobija. 
Sausumo- Kserofobija. 
Savęs, matyti save veidrodyje- Eisoptrofobija. 
Savo kvapo- Bromidrosifobija ar Bromidrofobija. 
Scenos baimė- Topofobija. 
Sėdėti- Katisofobija ar Tasofobija. 
Sekso- Genofobija. 
Seksualinės prievartos- Agrafobija ar Kontreltofobija. 
Seksualinių iškrypėlių- Parafobija. 
Seksualinių santykių- Koitofobija, Erotofobija. 
Senėjimo- Geraskofobija ar Gerontofobija. 
Senų žmonių- Gerontofobija. 
Silpnumo ar apalpimo- Astenofobija. 
Simbolikos- Simbolofobija. 
Simetrijos- Simetrofobija. 
Situacijų: tam tikrų- Topofobija. 
Skaičiaus 13- Triskadekafobija. 
Skaičiaus 8- Oktofobija. 
Skaičių- Aritmofobija ar Numerofobija. 
Skausmo- Algiofobija, Ponofobija, Odinofobija ar Odinefobija. 
Skiepų- Vakcinofobija. 
Skysčių, drėgmės- Higrofobija. 
Skonio- Geumafobija ar Geumofobija. 
Skridimo- Aviofobija ar Aviatofobija 
Skruzdėlių- Myrmecofobija. 
Skurdo, neturto- Peniafobija. 
Skustuvų- Ksirofobija. 
Smailių daiktų- Aichmofobija. 
Smarvės ir bjaurių kvapų - Olfaktofobija. 
Smegenų ligų- Meningitofobija. 
Smeigtukų- Enetofobija. 
Sniego- Chionofobija. 
Spalvų- Chromofobija ar Chromatofobija. 
Speigo, ledo, didelio šalčio- Kriofobija. 
Spermos- Spermatofobija ar Spermofobija. 
Spyglių ir adatų- Belonefobija. 
Spręsti: priimti sprendimus- Desidofobija. 
Stabligės- Tetanofobija. 
Stataus šlaito, skardžio- Batmofobija. 
Statumo, nuolydžio- Batmofobija. 
Stiklo ar krištolo- Kristalofobija. 
Stiklo- Hielofobija, Hialofobija ar Nelofobija. 
Stovėti: negalėti stovėti- Basifobija ar Basofobija. 
Surištam būti- Merintofobija. 
Svaigimo - Dinofobija. 
Svetimtaučių, užsieniečių ar svetimų žmonių- Ksenofobija. 
Svetimų žmonių ar užsieniečių- Ksenofobija. 
Svorio padidėjimo - Obesofobija ar Pokreskofobija. 

Šalčio ar šaltų daiktų- Frigofobija. 
Šalčio- Cheimafobija, Cheimatofobija, Psichrofobija ar Psichropofobija. 
Šalčio: ledo ar speigo- Kriofobija. 
Šaunamųjų ginklų- Hoplofobija. 
Šešėlių- Skiofobija ar Skiafobija. 
Šėtono- Satanofobija. 
Šiaurės pašvaistės- Aurorafobija. 
Širdies- Kardiofobija. 
Šiurpių, šiurpulius keliančių dalykų- Herpetofobija. 
Šlapimo ar šlapinimosi- Urofobija. 
Šmėklų ir vaiduoklių- Spektrofobija. 
Šokimo- Chorofobija. 
Šunų ar pasiutligės- Kinofobija. 
Šventintų dalykų ar kunigų- Hierofobija. 
Šventų dalykų- Hagiofobija. 
Šviesos blyksnių- Selafobija. 
Šviesos- Fotofobija. 
Šviesų: ryškių, akinančių- Photoaugliafobija. 

Tamsių vietų, būti jose- Ligofobija. 
Tamsos- Achluofobija ar Miktofobija, ar Skotofobija. 
Tamsos ar nakties - Niktofobija. 
Teatro- Teatrofobija. 
Technologijų- Technofobija. 
Teismo bylų- Litikafobija. 
Teismo, teisėjų- Dikefobija. 
Tekančio vandens- Potamofobija. 
Telefonų- Telefonofobija. 
Teologijos- Teologikofobija. 
Termitų- Izopterofobija. 
Testų, egzaminų- Testofobija. 
Tiltų ar juos pereiti- Gefirofobija. 
Tironų, despotų- Tiranofobija. 
Tornado ir viesulų- Lilapsofobija. 
Traukinių, geležinkelių ar važiuoti traukiniu- Siderodromofobija. 
Traumų, sužalojimų- Traumatofobija. 
Trichineliozės- Trichinofobija. 
Triukšmo ar garsų, garsiai kalbėti, ar telefonų- Fonofobija. 
Triukšmo, ūžesio- Akustikofobija. 
Triukšmo: garso- Ligirofobija. 
Tuberkuliozės- Tuberkulofobija. 
Turto, praturtėjimo - Plutofobija. 
Tuštinimosi, skausmingo- Defekaloesiofobija. 
Tuštumos- Kenofobija. 

Ūdrų- Lutrafobija. 
Ugnies- Arsonfobija ar Pirofobija. 
Uošvės- Penterafobija. 
Uošvių- Sokerafobija. 
Upių- Potamfobija ar Potamofobija. 
Uraganų ir tornado- Lilapsofobija. 
Utėlių- Pedikulofobija 
Uždarų patalpų- Klaustrofobija. 
Užmiršimo, pamiršti- Atazagorafobija. 
Užrakintam uždaroje patalpoje- Kleitrofobija, Kleisiofobija, ar Klitrofobija. 
Užsienio kalbų- Ksenoglosofobija. 
Užsikrėtimo mikrobais- Misofobija 
Užsikrėtimo, infekcijos, nešvaros- Molizmofobija or Molizomofobija. 

Vabzdžių- Akarofobija ar Entomofobija ar Insektofobija. 
Vabzdžių, kurie graužia medžius- Izopterofobija. 
Vabzdžių, kurie sukelia niežėjimą- Akarofobija. 
Vagių, ar būti apvogtam- Skelerofobija. 
Vagystės- Kleptofobija. 
Vaiduoklių ar šmėklų- Bogifobija, spektrofobija. 
Vaiduoklių, dvasių- Phasmofobija. 
Vaiką, pagimdyti apsigimusį; apsigimėlių- Teratofobija. 
Vaikščiojimo- Ambulofobija, Basistasifobija ar Basostasofobija. 
Vaikų- Pedofobija. 
Vairuoti automobilį- Amaksofobija. 
Vaistams: išrašytiems gydytojo- Opiofobija. 
Vaistų, jų gėrimo ar narkotikų- Farmakofobija. 
Vaistų, juos gerti- Farmakofobija. 
Vaistų:naujų- Neofarmafobija. 
Valgio ar maisto- Sitofobija ar Sitiofobija. 
Valgymo ar rijimo- Fagofobija. 
Vandenyno ar jūros- Talasofobija. 
Vandens - Hidrofobija. 
Vapsvų - Sfeksofobija. 
Vardo: išgirsti savo vardą - Onomatofobija. 
Vardų- Nomatofobija. 
Varlių- Batrachofobija. 
Vaškinių figūrų - Automatonofobija. 
Važiuoti automobiliu, jame būti- Ochofobija. 
Veidrodžių- Katoptrofobija. 
Veidrodžių, žiūrėti į save veidrodyje- Eisoptrofobija. 
Vėjo - Ancraofobija or Anemofobija. 
Velnių, piktųjų dvasių- Demonofobija 
Vėmimo- Emetofobija. 
Venerinių ligų ar prostitučių- Kipridofobija, Kiprifobija, Kiprianofobija, ar Kiprinofobija. 
Vėžio (ligos)- Kancerofobija, Karcinofobija. 
Vidurių užkietėjimo- Koprastasofobija. 
Vienatvės - Eremofobija ar Eremifobija. 
Vienumos- Monofobija. 
Vienumos, savęs - Autofobija or Monofobija. 
Vienumos, vienišumo- Isolofobija. 
Vietos: būti tamsoje ar rūke - Ligofobija. 
Vietos: tam tikros, esamos- Topofobija. 
Vietų ar daiktų: siaurų- Stenofobija. 
Vietų, atvirų, aukštų- Aeroakrofobija. 
Vietų, kur daug žmonių- Agorafobija. 
Violetinės spalvos- Porfirofobija. 
Virimo- Mageirokofobija. 
Virvės- Linonofobija. 
Visko- Panofobija, Panfobija, Pamfobija, ar Pantofobija. 
Visuomenės- Sociofobija. 
Vištų- Alektorofobija. 
Vizijų: dvejinimosi- Diplofobija. 
Vyno - Oenofobija. 
Vyrų- Androfobija ar Hominofobija. 
Vyrų: nusikaltėlių ar vagių ar nukentėti nuo pikto žmogaus- Skelerofobija. 
Vokiečių ar vokiškos kultūros- Germanofobija ar Teutofobija. 
Vorų- Arachnefobija ar Arachnofobija. 

Žaibo ir griaustinio- Brontofobija ar Karaunofobija. 
Žiūrėti aukštyn- Anablefobija ar Anablepofobija. 
Žiurkių- Zemifobija. 
Žydų- Judeofobija. 
Žmonių- Antropofobija. 
Žmonių: išsigimusių, pagimdyti apsigimusį vaiką- Teratofobija. 
Žmonių: priešingos lyties- Heterofobija ar Seksofobija. 
Žodžių - Logofobija. 
Žuvų- Ichtiofobija. 
Žvaigždžių- Siderofobija ar Astrofobija. 
Žvilgsnio, būti stebimam- Optalmofobija.

Atgal

5.0