grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Šiandien įvyko

Lietuvoje
 • 1801 m. gimė Jurgis Muškaitis, religinių raštų vertėjas, giesmių eiliuotojas.
 • 1876 m. gimė Jonas Biliūnas, rašytojas. Mirė 1907 m.
 • 1888 m. gimė Eliziejus Draugelis, buvęs Nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministras.
 • 1911 m. Pustelnike, netoli Varšuvos, mirė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, dailininkas, kompozitorius. Gimė Varėnoje 1875 rugsėjo 22 d.
Pasaulyje
 • 1801 m. Leipzige įvyksta Schillerio dramos "Orleano mergelė" premjera.
 • 1814 m. Napoleonas Bonaparte ištremiamas į Elbos salą.
 • 1906 m. Einsteinas paskelbia savo Reliatyvumo teoriją.
 • 1921 m. mirė Augusta Viktorija, Prūsijos karalienė, imperatoriaus Vilhelmo II žmona.
 • 1945 m amerikiečių kariai išvaduoja Buchenvaldo koncentracijos stovyklos kalinius.
 • 1966 m. gimė dainininkė Lisa Stansfield.
 • 1970 m. "Apollo 13" išskrido į Mėnulį.
 • 1991 m. formaliai baigėsi Persijos įlankos karas.