grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Numirė anglikonų kunigas ir pateko į dangų. Prie rojaus vartų pasitikęs šv. Petras paskiria jam kambarį:
- Anglikonų kambarys koridoriaus gale iš dešinės, septintas numeris.
- O kas kituose numeriuose? - domisi kunigas.
- Pirmame numeryje - liuteronai, antrame - reformatai, trečiame - metodistai, ketvirtame - stačiatikiai,- aiškina Petras. - Tik kai eisi pro šeštą kambarį, eik labai tyliai ir nekelk jokio triukšmo.
- O kodėl? - nesupranta anglikonas.
- Todėl, kad šeštame kambaryje yra katalikai, kurie mano, jog yra vieninteliai, patekę į rojų, ir kad be jų jame daugiau nieko nėra.
Tvargingas suvalkietis ant durų laiko pasikabinęs užrašą:
„Prašom labai švariai nusivalyti kojas į kaimyno kilimėlį“.