grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Karta sumanė du psichai bėgti is beprotnamio. Vienas kitam sako:
– Nueik pažiūrėti kokia tvora. Jei aukšta – kasim, jei žema – šoksim.
Tada pshichas nuėjo pasižiūrėti .Prabėga minutė, o tas grįžta ir sako:
– Nieko nebus, tvoros nėra.
Važiuoja miestietis kaimo gatvele ir staiga ant kelio išbėgo višta ir... miestietis ją pervažiuoja...
Susirūpinęs išlipa iš automobilio ir klausia kaimiečio:
- Pone, ar tai jūsų vištą suvažinėjau?
Kaimietis pažiūri į gulinčią vištą ir sako:
- Nea, mes tokių plokščių neauginam...