grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Telkšo Nilo vandeny krokodilas ir mąsto: plauksiu upe pasroviui, pamatysiu beždžionę ir paklausiu, kaip tu, beždžione gyveni? Jeigu atsakys, kad blogai, aš jai pasakysiu, kad taip jai su tokiu snukiu ir reikia, o tada imsiu ir suėsiu. O jeigu atsakys, kad gerai, aš jai - kaip tu su tokiu snukiu gali gerai gyventi, ir vis tiek suėsiu. Plaukia krokodilas ir svajoja, kaip gardžiai ir ligi soties prisišveis. Netrukus ant kranto pamato beždžionę.
- Ei, beždžione, - linksmai sušunka krokodilas. - Kaip gyveni?
- Plauk, plauk, žalias šlamšte, - atsako beždžionė.
Eina viena moteris pro kapus ir labai bijo. Žiūri - stovi žmogus. Pribėga ir klausia:
- Ar jūs nebijote eiti pro kapus?
Žmogus atsako:
- Kai gyvas buvau - bijojau!