grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Žmona su vyru nusprendžia pailsėti. Žmona išrenka poilsio vietą. Žirgynas. Vyras visaip bando atkalbėti žmoną nuo tos minties, nes nemoka joti, bet žmona net į kalbas nesileidžia. Po kelių valandų pora atsiduria su žirgais miške. Vyras stipriai įsikibęs laikosi už balno, o žmona kad joja: ir taip, ir anaip. Vyras net iš vietos nejuda. Šaukia vyrą žmona:
– Branguti, aš joju be rankų!
Pasisuka už šono, tik girdisi triukšmas, šakos lūžta, žirgas žvengia. Parjoja žmona visa susivėlusi, drabužiai suplyšę ir sako vyrui:
-Brangusis, aš joju ir be dantų!!!
Miršta čiukčių vadas ir duoda tris paskutinius nurodymus:
- tausokite ir saugokite žemę, nes ji mus maitina;
Visi: - aišku, gerai;
- tausokite elnius, nes jie mus maitina ir rengia;
Visi: - aiški, aišku, gerai.
- tausokite lietuvius;
-o kuo čia dėti lietuviai?
- na, jeigu jie išmirs, tai mes patys kvailiausi liksim...