grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Šiandien įvyko

Lietuvoje
 • 1602 m. Karaliaučiuje mirė Jonas Bretkūnas, vienas iš lietuvių raštijos pradininkų, Biblijos vertėjas.
 • 1817 m. Vilniuje susikūrė nelegali anticarinė Filomatų (mokslo mylėtojų) jaunimo draugija, veikusi iki 1823 10 23.
 • 1885 m. Balbieriškyje (Prienų r.) gimė Mykolas Jeronimas Krupavičius, kunigas, visuomenės ir politikos veikėjas. Steigiamojo, I, II ir III Seimo narys. IX, X, XI ir XII Ministrų kabinetuose buvo žemės ūkio ministras. Įgyvendino žemės ūkio reformą.
 • 1922 m. darbą baigė Lietuvos Respublikos Steigiamasis Seimas (išrinktas 1920 04 14-16). Priėmė Lietuvos Respublikos Konstituciją (1922), Žemės reformos įstatymą (1922), Lito valiutos įstatymą (1922), nutarimą dėl valstybės formos (nuo 1920 05 15 Lietuva vadinama Respublika).
 • 1922 m. Lietuvoje įvesta nacionalinė valiuta - litas. Ji buvo viena iš stabiliausių valiutų tarpukario Europoje.
 • 1992 m. Lietuva oficialiai pasitraukė iš rublio valiutos zonos.
Pasaulyje
 • 1207 m. gimė Anglijos karalius Henrikas III.
 • 1869 m. Vienoje išleisti pirmieji atvirukai.
 • 1881 m. Williamas Edwardas Boeingas įkūrė aviacijos kompaniją.
 • 1908 m. Henry Fordas pristato Model T automobilį kainavusį 825 dolerius.
 • 1957 m. JAV B-52 bombonešiai pradeda nuolatinį patruliavimą ore Sovietų Sąjungos puolimo atveju.
 • 1960 m. Nigerija tapo nepriklausoma nuo Britanijos.
 • 1990 m. per pietus Berlyne buvo nuleistos Prancūzijos, TSRS, Didžiosios Britanijos ir JAV vėliavos. Vidurnaktį susijungė Rytų ir Vakarų Vokietijos.
 • 1996 m. Theodore'as Kaczynskis, dar žinomas kaip Unabomberis buvo apkaltintas siuntęs bombas paštu, kurios užmušė 3 ir sužeidė 23 žmones.