grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Vaikinukas Kinijoj (matyt) vakare užsuka į trobelę ir prašo jį apnakvindinti. Kinas senukas sako žinoma, bet jei jis bent pirštu prilies jo dukrelę, tai turės patirti 3 pačius baisiausius kinų kankinimo budus.
Vaikinukas pagalvojo, kad jau tokio kriošenos dukrelė tikrai bus sena senmergė ir sutiko. Vakarieniaujant ją pamatęs apsalo. Jauna, meili, graži, žavi (ir visokia kitokia irgi) mergica. Akivaizdu, kad jai jis irgi patiko, nes visą vakarą nenuleido nuo jo akių. Atsigulęs vartėsi, vartėsi, kol pagaliau nusprendė, kad ai kas bus tas bus ir įslinko pas mergaitę.
Paryčiui, pavargęs, bet laimingas galiausiai įsiropštė į savo lovą. Pabudęs pajuto sunkumą ant krūtinės. Atsimerkęs, pamatė didelį akmenį sau ant krūtinės. Ant jo buvo raštelis:
"1 pats baisiausias kinų kankinimo būdas: didelis akmuo ant krūtinės".
Vaikinukas šyptelėjo, pagalvojęs ką gi dar prigalvos senukas ir paėmęs akmenį nunešė ir išmetė jį pro langą. Paleidęs akmenį, ant palangės pastebėjo kitą raštelį:
"2 pats baisiausias kinų kankinimo būdas: akmuo pririštas prie kairiojo kiaušinio".
Vaikinukas pagalvojo, kad geriau jau susilaužyti porą kaulų, nei likti iškastruotam ir iššoko pro
langą. Krisdamas, apačioje pamatė stendą, ant kurio buvo parašyta:
"3 pats baisiausias kinų kankinimo būdas: dešinysis kiaušinis pririštas prie lovos".
Kaip žūsta blondinė gerdama pieną?
– Ant jos užlipa karvė.