grand.LT
Anekdotai, žaidimai, paveikslėliai, sudoku ir kt.

Anekdotų dvikova

Perskaitęs anekdotus, pasirink geresnį ir spausk!

Pasėjo ūkininkas kukurūzus. Bėga gaidys, kalakutas ir antis pažiūrėti.
Pirmas pribėga gaidys:
– Ku-ku-kurūzai!
Atbildėjo kalakutas:
– Bus badas, bus badas!
Paskutinė atkrypavo antis:
– Tep...tep...tep!
Sėdi blondinė ir advokatas lėktuve. Advokatas siūlo merginai sužaist
paprastą žaidimą, kad nebūtų nuobodu. Blondinė atsisako, - ji pavargo
ir nori miegot. Advokatas reikalauja žaist: - Jūs pamatysit, tai labai paprasta. Aš užduodu Jums klausimą, jei Jūs nežinot atsakymo, mokat man 5 dolerius, ir atvirkščiai. Ji vėl atsisako. - Na, gerai, - sako advokatas. Pakeisim taisykles: jei aš nesugebėsiu atsakyt į Jūsų klausimą, aš moku jums 500 dolerių, o, jei atvirkščiai - Jūs man tik 5.

Mergina sutinka. Advokatas klausia jos, kiek kilometrų nuo žemės iki mėnulio. Ji tylėdama ištraukia 5 dolerius, atiduoda jam ir klausia: - Kas pakyla į kalną ant trijų kojų, o atgal nusileidžia ant keturių? Advokatas ilgai galvoja, ima savo kompiuterį, bando surast kažką naudingo internete, skambina draugams, - viskas veltui. Po dviejų valandų žadina blondinę ir atiduoda jai 500 dolerių. Ji juos paima ir vėl įsitaiso miegot. Jis ją išjudina ir klausia: - Tai koks atsakymas? Ji tylėdama paima savo rankinuką, atiduoda 5 dolerius advokatui ir užmiega.